Uutislistaukseen

Tuomiokapituli käynnisti liitosneuvottelut Martinkosken seurakunnan liittämisestä Salon seurakuntaan

27.1.2022 00.00

Martinkosken ja Salon seurakuntien sekä tuomiokapitulin edustajista koottu ohjausryhmä laatii aloitteen seurakuntajaon muutoksesta. Martinkosken seurakunnan lähitoiminta ja henkilöstön työpaikat pyritään turvaamaan. 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on tammikuun istunnossaan todennut, että Martinkosken seurakunnan ja Salon seurakunnan tulee perustaa ohjausryhmä, jonka tehtävä on tehdä aloite seurakuntaliitoksesta.

Hiippakuntasihteeri Mika Piittala on valmistellut tuomiokapitulin käyttöön tilannekuvan Martinkosken tilanteesta. Laskelmiin sisältyy mm. arvio kirkollisverotuotosta vuoteen 2030 saakka. Talous on niukkeneva, ja jäsenmäärä on vuosittain vähentynyt. Tämän koko kirkkoon liittyvän muutoksen oletetaan jatkuvan tulevaisuuteen.

Kiinteistöjä tulisi samaan aikaan kuitenkin remontoida. Itsenäisenä yksikkönä henkilökuntaa tulisi Martinkoskella vähentää enemmän kuin kaksi työntekijää. Seurakunta on tiedostanut nämä haasteet. Joulukuun 2021 kokouksessaan kirkkoneuvosto on laatinut vastauksen kapitulille kysyen, pystyykö vähenevien resurssien kanssa kilpaileva seurakunta turvaamaan toimintaa, mikä on kuitenkin tärkein asia.

Kosken ja Marttilan seurakunnat yhdistyivät Martinkosken seurakunnaksi vuoden 2019 alussa. Martinkosken kirkkoneuvostossa vallitsee vahva tahto pysyä itsenäisenä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella Martinkosken seurakunnan toimintaan on oltu tyytyväisiä. Toiminta on koettu hyväksi ja kokoonsa nähden monipuoliseksi. Henkilöstön välit ovat toimivat. Myös vapaaehtoisten laaja osallistuminen toiminnan järjestämiseen on saanut kiitosta.

Viime aikojen epävarmuus on kuitenkin vaikuttanut työntekijöiden irtisanoutumisiin, ja nyt monia tehtäviä hoidetaan määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden avulla. Vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä väestörekisteri siirtyi uuteen aluerekisteriin, mikä keventää viraston työtaakkaa. Taloushallinnon palvelut ostetaan tällä hetkellä Salon seurakunnalta.

Martinkosken ja Salon seurakuntien sekä tuomiokapitulin edustajista koottu ohjausryhmä laatii aloitteen seurakuntajaon muutoksesta. Martinkosken seurakunnan lähitoiminta ja henkilöstön työpaikat pyritään turvaamaan. 

Neuvotteluissa laadittava aloite on tarkoitus käsitellä Martinkosken ja Salon seurakuntien kirkkovaltuustoissa huhtikuun 2022 loppuun mennessä ja tuomiokapitulin istunnossa 11.5.2022. Seurakuntaliitoksesta päättää lopulta kirkkohallitus.