Martinkosken seurakunnan palvelu- ja myyntihinnasto 2022

 

Seurakunnan palvelu- ja myyntihinnoista päättää kirkkoneuvosto vuosittain. Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimushinnoista määrää Kirkkohallitus.

VUOKRAT JA MAKSUT 1.1.2022 ALKAEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinkosken  
srk:n jäsen 

Ulkopaikkakunt.  
 

Väestörekisteriin kuuluva 

KIRKKO JA KAPPELI 

 

 

 

Kaupallinen konsertti tms. tilaisuus 

300 € 

300 € 

300 € 

Konsertti tms. tilaisuus yhteistyössä srk:n kanssa (vapaa pääsy),  

jos lisäksi striimataan ja myydään verkkokatseluoikeuksia 

20% ohjelmatuotosta 

 

10% verkkokatseluoikeuksien myynnistä 

 

 

Striimattu tai nauhoitettu konsertti tms. tilaisuus, myydään ainoastaan verkkokatseluoikeuksia 

20% verkkokatseluoikeuksien myynnistä 

 

 

Kirkon vuokra toimituksiin 

300 € 

Kappelin vuokra toimituksiin 

200 € 

 

 

 

 

SEURAKUNTATALO 

 

 

 

Koko sali ja keittiö 

120 € 

240 € 

360 € 

Iso sali ja keittiö 

80 € 

160 € 

240 € 

Pieni sali, kahvio, rippikoulusali ja keittiö 

70 € 

140 € 

210 € 

Pöytäliinojen pesumaksu / kpl 

10 € 

10 € 

10 € 

 

 

 

 

LIPARIMAJA 

 

 

 

Sauna (5 t) 

30 € 

30 € 

30 € 

Maja ja sauna (5 t) 

60 € 

60 € 

60 € 

Maja ja sauna (päivä) 

120 € 

120 € 

120 € 

 

Muut maksut: 

Rippikoulun ruokamaksu / päivä 10 €  (päivärippikoulu) 

Rippikoulun ruokamaksu / 5 pv 150 € (leiririppikoulu) 

Rippikoulun ruokamaksu / 7 pv 200 € (leiririppikoulu) 

Adressi 10 € 

Postikortti 1 € 

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN 

Oman srk:n Muun srk:n Ulkopaikkakunt. 

tai kunnan  jäsen srk:aan  

kuulumaton jäsen 

 

Hautapaikka 20 v. 180 € 240 € 300 € 

Sotaveteraaneille 20 v. hautapaikka on maksuton. 

 

Hautapaikan jatkolunastus /vuosi 9 €  

 

Hautapaikan avaus ja peitto 500 € 600 € 700 €  

 

Uurnahautapaikka 20 v. 60 € 80 € 100 € 

Muistolehtopaikka -  

 

Uurnapaikan avaus ja peitto 80 €  

 

Muistolehdon laatta ja kiinnitys  110 € 

 

Vainajan säilytystilan vuokra/vrk, 20 €  

maksua ei peritä Martinkosken srk:n jäseniltä 

eikä omiin hautausmaihin haudattavilta 

 

 

 

HAUTAINHOITORAHASTO KOSKI TL 

 

 

 

 

haudan leveys 

1 m 

2 m 

3 m 

4 m 

5 m 

6 m 

hoito 1 v 

50 

60 

70 

75 

85 

95 

hoito 5 v 

280 

330 

380 

430 

480 

530 

hoito 10 v 

700 

750 

850 

950 

1000 

1100 

perenna 5 v 

125 

145 

170 

190 

210 

240 

kastelu 1 v 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTAINHOITORAHASTO MARTTILA 

 

 

 

 

haudan leveys 

1 m 

2 m 

3 m 

4 m 

5 m 

6 m 

hoito 1 v 

80 

120 

130 

135 

145 

155 

hoito 5 v 

425 

635 

665 

705 

730 

750 

hoito 10 v 

915 

1375 

1400 

1460 

1500 

1560 

perenna 5 v 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

kastelu 1 v 

50 

50 

50 

50 

50 

50