SEURAKUNNAN HALLINTO

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Seurakuntalaiset valitsevat valtuuston vaalilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee seurakunnalle kirkkoneuvoston, jonka tehtävänä on laatia esitykset käsiteltävistä asioista kirkkovaltuustolle. Neuvoston jäsenten ei tarvitse olla kirkkovaltuuston jäseniä. Neuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra, varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on neuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.